Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Na osnovu člana 8. stav (6) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivaju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, broj: 02-04-13850-8/20 od 28.05.2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

Javni poziv za sufinansiranje
naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata
iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Iznos osiguranih sredstava: 500.000,00 KM (petstotinahiljada konvertibilnih maraka).

PrilogVeličina
PDF icon Tekst javnog poziva204.24 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 1160.5 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 2136 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 338 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 437 KB