Dopuna teksta Javnog konkursa JU Prva gimnazija Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU Prva gimnazija Sarajevo
Gimnazijska 3

DOPUNA TEKSTA JAVNOG KONKURSA
objavljenog 10.08.2017.godine u dnevnom listu “ Oslobođenje“

Vrši se dopuna Javnog konkursa objavljenog 10.08.2017. godine u dnevnom listu “ Oslobođenje“, tako da se u dijelu teksta u kojem se utvrđuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa, iza riječi: “magistra za određenu oblast,“ dodaju riječi: “ za radna mjesta pod rednim brojem 4. i 6. Nastavnik/ica matematike ili završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, odgovarajućeg smjera i zvanja,“.
Ostali dio teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje neizmjenjen.
Produžava se rok dostave prijava za radna mjesta pod rednim brojem 4. i 6. Nastavnik/ica matematike i to osam dana od dana objavljivanja. Pristigle prijave koje ispunjavaju propisane uslove će biti uzete u razmatranje.

Rok za prijavu 04.09.2017.g.

NAPOMENA: Dopuna teksta Javnog konkursa je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" 26.8.2017.godine.