Dopuna teksta Javnog konkursa JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

Dopuna teksta Javnog konkursa za prijem uposlenika u JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje