Ispravka dijela teksta javnog konkursa - JU OŠ "Vrhbosna"

JU OŠ “VRHBOSNA” SARAJEVO
BARUTHANA 60
I S P R A V K A K O N K U R S A

Na konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta, objavljenom 04.08.2018.godine došlo je do štamparske greške u stavci “KONKURSNI ROK” umjesto :
“Konkurs se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje” u subotu, dana 04.08.2017.godine i
ostaje otvoren do srijede, dana 15.08.2017.godine.”
treba da stoji:
“Konkurs se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje” u subotu, dana 04.08.2018.godine i
ostaje otvoren do srijede, dana 15.08.2018.godine.”