Ispravka dijela teksta javnog konkursa JU Srednja škola metalskih zanimanja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Javna ustanova „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo
Ul. Zmaja od Bosne br.8

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA

U Javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2017/2018. godinu objavljenog 11.08.2017. godine na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i 12.8.2017.godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“, dio teksta koji glasi: „ i to: za pozicije od 1 do 9: -VSS-VII stepen odgovarajućeg fakulteta ili završen drugi ili treći ciklus s prethodno završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja odgovarajućeg fakulteta“ mijenja se i glasi: „ i to: za pozicije od 1 do 9: -VSS-VII stepen odgovarajućeg fakulteta ili završen prvi, drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja odgovarajućeg fakulteta, a sve u skladu sa Nastavnim planom i programom“
Ostatak teksta javnog konkursa ostaje neizmjenjen.
Rok za podnošenje prijava na objavljeni javni konkurs se produžava za 8 (osam) dana od dana objave ove ispravke.
Sve pristigle prijave prije objave ove ispravke, uzet će se u razmatranje.

Napomena: Ispravka dijela teksta javnog konkursa će 07.9.2017. godine biti objavljena i u dnevnim novinama „Oslobođenje“.