Ispravka dijela teksta javnog konkursa u JU Elektrotehnička škola za energetiku