Ispravka dijela teksta javnog konkursa u JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA

U Javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2017/2018. godinu objavljenog dana 11.08.2017. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“, briše se dio teksta koji glasi:
a) „Za radna mjesta pod 1.,2.,3.,4.,5.,7. i 8., kao i za radno mjesto broj 11., završen odgovarajući fakultet ili završen drugi ciklus bolonjskog studija odgovarajućeg smijera i zvanja“, dok ostatak teksta pod b), c), d) i e) postaje a), b), c) i d).
Ostatak objavljenog teksta konkursa ostaje ne promijenjen.
Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs se produžava za još 8 (osam) dana od dana objave ove ispravke, tj. od 26.08.2017. godine, te se odnosi samo za radna mjesta pod tačkom 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8 i 11.
Sve pristigle prijave prije objave ove ispravke, uzet će se u razmatranje.

Ispravka konkursa objavljena u dnevnim novinama Oslobođenje, 26.8.2017. godine.