Ispravka dijela teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Sarajevo