Ispravka dijela teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Safvet-beg Bašagić" Sarajevo