Ispravka javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" Sarajevo