Ispravka teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Porodice ef. Ramić"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac
Tel.fax.033/430-993
E-mail:os.semizovac@bih.net.ba
Djl.br.10-3963/20
Datum:15.10.2020.g.

Ispravka dijela teksta javnog konkursa

U tekstu javnog konkursa objavljenom 14.10.2020.godine, ispravlja se dio teksta:

b) na određeno vrijeme od 11.01.2021.godine do 31.8.2021.godine za:
1. Nastavnik/nastavnica geografije/zemljopisa..... 1 izvršilac, 1 časova sedmično.

i treba da glasi:

b) na određeno vrijeme od 11.01.2021.godine do 31.8.2021.godine za:
1.Nastavnik/nastavnica geografije/zemljopisa..... 1 izvršilac, 13 časova sedmično.

Tekst konkursa je objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, dana 16.10.2020. godine.