Izmjena i dopuna teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar Hadžići