Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice u JU Osma osnovna škola "Amer Ćenanović"