Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta - JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju