Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Osnovna škola "Malta" i "Edukativni centar Nova Kasaba"