Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo