Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednja medicinska škola Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Na osnovu člana 133., a u vezi sa članom 112. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10 i 1/16), člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radnim odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/16) uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-12-1/17 od 03.08.2017. godine, Školski odbor JU Srednja medicinska škola Sarajevo je donio Odluku broj: 01-1-1198/17 od 28.08.2017. godine kojom r a s p i s u j e s e:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2017/2018. godinu

1. nastavnik/ica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti ... 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine;
2. nastavnik/ica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine,
3. nastavnik/ica latinskog jezika ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
4. nastavnik/ica njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
5. nastavnik/ica mikrobiologije i parazitologije ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
6. nastavnik/ica zaraznih bolesti ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
7. nastavnik/ica kliničke biohemije ... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
8. nastavnik/ica histološke tehnike ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
9. nastavnik/ica farmaceutske hemije ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
10. nastavnik/ica hirurgije-praksa ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
11. nastavnik/ica farmaceutske tehnologije III - praksa ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
12. nastavnik/ica farmaceutske tehnologije IV – praksa ... 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
13. nastavnik/ica histološke tehnike – praksa ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
14. nastavnik/ica osnovi higijene i zdravstvene njege – praksa ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva od 01.09.2017. godine, a najkasnije 31.08.2018. godine,
15. nastavnik/ica osnovi higijene i zdravstvene njege ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine,
16. nastavnik/ica higijene ... 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine,
17. nastavnik/ica higijene-praksa ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine,
18. nastavnik/ica informatike ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
19. nastavnik/ica fizike ... 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
20. nastavnik/ica fizike ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
21. nastavnik/ica sociologije ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
22. nastavnik/ica internih bolesti ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
23. nastavnik/ica prve pomoći ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
24. nastavnik/ica ginekologije i akušerstva ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
25. nastavnik/ica epidemiologije ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
26. nastavnik/ica hematologije ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
27. nastavnik/ica medicine rada ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
28. nastavnik/ica sanitarne tehnike ... 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
29. nastavnik/ica farmaceutske tehnologije ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
30. nastavnik/ica industrijske tehnologije ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
31. nastavnik/ica toksikologije ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
32. nastavnik/ica kozmetologije ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
33. nastavnik/ica njege bolesnika ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
34. nastavnik/ica internih bolesti III – praksa ... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine,
35. nastavnik/ica internih bolesti IV – praksa ... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
36. nastavnik/ica zaraznih bolesti – praksa ... 1 izvršilac 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
37. nastavnik/ica pedijatrije – praksa, 1 izvršilac 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
38. nastavnik/ica mikrobiologije - praksa ... 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
39. nastavnik/ica sanitarne tehnike – praksa ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
40. nastavnik/ica epidemiologija – praksa ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
41. nastavnik/ica toksikologija – praksa ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
42. nastavnik/ica klinička biohemija – praksa ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
43. nastavnik/ica hematologija – praksa ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
44. nastavnik/ica industrijska tehnologija – praksa ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
45. radnik/ica na održavanju higijene objekta i opreme ... 1 izvršilac, 40 sati nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine.
Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:

za poziciju 1., 2., 4. i 21. odgovarajući fakultet VII stepen stručne spreme, odnosno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje četiri studijske godine (240 ECTS bodova) ili završen drugi ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja
za poziciju 3. diplomirani klasični filolog/dipl. profesor klasične filologije, diplomirani profesor latinskog jezika i rimske književnosti, diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti, diplomirani profesor historije i latinskog jezika, diplomirani profesor latinskog jezika i rimske književnosti u dvopredmetnoj kombinaciji.
za poziciju 5., 6., 7., i 8. doktor medicine
za poziciju 9.., 11. i 12. magistar farmacije
za poziciju 10. diplomirana medicinska sestra
za poziciju 13. doktor medicine i diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
za poziciju 14. doktor medicine, doktor stomatologije i diplomirana medicinska sestra, odsjek sestrinstva
za poziciju 15. 16. i 17. doktor medicine i doktor stomatologije
za poziciju 18. VSS – diplomirani inžinjer elektrotehnike smjer informatika i računarstvo, profesor matematike, smjer matematika s informatikom, profesor informatike, diplomirani matematičar/informatičar, magistar softverskog inžinjerstva, magistar matematike, nastavnički smjer, magistar matemačkih nauka, smjer teorijska kompjuterska nauka
za poziciju 19. i 20. VSS prof. fizike ili najmanje 240 ECTS bodova po bolonjskom sistemu obrazovanja ili završen drugi ciklus Bolonjskog studija
za poziciju 22., 23., 24., 25., 26., i 27. doktor medicine
za poziciju 28. doktor medicine i diplomirani sanitarni inžinjer
za poziciju 29., 30., i 32. magistar farmacije
za poziciju 31. magistar farmacije,
za poziciju 33., 34., 35., 36. i 37. diplomirana medicinska sestra, odsjek sestrinstvo
za poziciju 38. doktor medicine
za poziciju 39. doktor medicine, diplomirani sanitarni inžinjer, diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
za poziciju 40. doktor medicine, diplomirani sanitarni inžinjer i diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
za poziciju 41. doktor medicine, magistar farmacije i diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
za poziciju 42. doktor medicine, diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
za poziciju 43. diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
za poziciju 44. magistar farmacije
za poziciju 45. završena osnovna škola

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom stanovanja, brojem telefona i naznakom broja radnog mjesta na koje konkurišu, kandidati su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:
Obavezna dokumentacija:
1. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi
2. izvod iz matične knjige rođenih
3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Dodatna dokumentacija:
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traže konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata po osnovu prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa pozitivnim propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Kriteriji, procedure, uvjeti, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radnim odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/16).

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.

U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne rang liste, u skladu sa članom 17. stav 4. i 5. navedenog Pravilnika.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti lično putem protokola Škole (od 09:00 do 12:00 časova) ili preporučeno putem pošte na adresu: JU Srednja medicinska škola Sarajevo, ul. Tahmiščina broj 2, sa naznakom „Prijava na javni konkurs“.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.

NAPOMENA: Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 29.08.2017. godine. Zadnji dan prijave po ovom konkursu je 06.09.2017. godine.
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO