Poništavanje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja medicinska škola Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17) i Odluke Školskog odbora JU Srednja medicinska škola Sarajevo broj: 01-1-1443/2018 od 19.09.2018. godine, Školski odbor JU Srednja medicinska škola Sarajevo

P O N I Š T A V A D I O
J A V N O G K O N K U R S A
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2018/2019. godinu

koji je objavljen u srijedu, 22.08.2018. godine, u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

poništavaju se sljedeće tačke:

2. Nastavnik/ica zaraznih bolesti ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
3. Nastavnik/ica kliničke biohemije – praksa ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
4. Nastavnik/ica histološke tehnike – praksa ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
6. Nastavnik/ica farmaceutske tehnologije III – praksa ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
7. Nastavnik/ica farmaceutske tehnologije IV - praksa ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
13. Nastavnik/ica ginekologije i akušerstva ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
14. Nastavnik/ica hematologije ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
15. Nastavnik/ica medicine rada ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
16. Nastavnik/ica sanitarne tehnike ... 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
17. Nastavnik/ica industrijske tehnologije ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
18. Nastavnik/ica toksikologije – praksa ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
23. Nastavnik/ica sanitarne tehnike – praksa ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
24. Nastavnik/ica epidemiologija – praksa ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
25. Nastavnik/ica toksikologija ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
26. Nastavnik/ica klinička biohemija ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
27. Nastavnik/ica hematologija – praksa ... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
28. Nastavnik/ica industrijska tehnologija – praksa ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,
30. Nastavnik/ica internih bolesti ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine.
i prekidaju se sve pravne radnje predviđene konkursnom procedurom za ove tačke, o čemu će kandidati koji su konkurisali za ova radna mjesta biti upoznati.
Ostali dio Javnog konkursa ostaje nepromijenjen.
Poništenje dijela Javnog konkursa objavljeno je u petak (21.09.2018. godine) u dnevnom listu "Oslobođenje".

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO