Poništenje dijela Javnog konkursa i objava ispravke dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu