Poništenje dijela javnog konkursa u JU Srednjoškolski centar "Hadžići"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI

Na osnovu Rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - Inspektorat prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-38-16958/19-12/03 od 17.09.2019. godine, Zapisnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove – Inspektorat prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-38-13351/19-12/04 od 25.09.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj: 06-49-1-4315/2019 od 26.09.2019. godine, objavljuje se

PONIŠTENJE
DIJELA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Poništava se dio teksta konkursa objavljenog na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i dnevnim novinama „Dnevni avaz" dana 05.08.2019. godine, za popunu upražnjenih radnih mjesta, i to za poziciju:

h) nastavnik/ca stručno teoretskih predmeta prehrambene struke.....1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine

l) nastavnik/ca hemije i stručno teoretskih predmeta prehrambene struke .... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine.

Ostali dio teksta Javnog konkursa objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i dnevnim novinama „Dnevni avaz" dana 05.08.2019. godine ostaje neizmjenjen.
Poništenje dijela Javnog konkursa će biti objavljeno u dnevnim novinama ''Dnevni avaz'' dana 28.09.2019. godine.