Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor"

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU "VLADIMIR NAZOR"
SARAJEVO,
UL. Azize Šaćirbegović br. 80

Na osnovu čl. 94 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17 i 30/19), Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17) i Odluke Školskog odbora Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor" Sarajevo, broj: 01-184/20 od 31.1.2020. godine, objavljuje se:

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu upražnjenih radnih mjesta

Poništava se dio Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta objavljenog 13.08.2019. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, za poziciju:

1. Sekretar Centra, 1 izvršilac, puno radno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine.

Ostali dio Javnog konkursa ostaje nepromijenjen.