Poništenje dijela javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Čengić-Vila I"

Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17 i 33/17), člana 118. Pravila JU OŠ “Čengić-Vila I” Sarajevo i odluke Školskog odbora

PONIŠTAVA SE DIO TEKSTA J A V N OG K O N K U R S A ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI U JU OŠ „ČENGIĆ VILA I“ SARAJEVO

U tekstu Javnog konkursa JU OŠ „Čengić Vila I“ Sarajevo, koji je objavljen dana 27.12.2019. u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u tački b) poništava se: „7. Nastavnika/icu bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti....1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično.“
Ostatak teksta javnog konkursa ostaje isti.
Poništenje dijela teksta javnog konkursa će se objaviti u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 24. 1. 2020. godine.