Poništenje dijela konkursa i ponovna objava Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić"