Poništenje dijela teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Prva osnovna škola