Poništenje dijela teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Vrhbosna"