Poništenje dijela teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Prva gimnazija Sarajevo

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 23/17), člana 133. Pravila JU Prve gimnazije Sarajevo, Odluke Školskog odbora: 34-842/20-1 od 05.03.2020. godine, Rješenja Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-34-21657/20-12/07 od 26.08.2020. godine, Javna ustanova Prva gimnazija Sarajevo objavljuje

PONIŠTENJE

Dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Poništava se dio Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i u dnevnim novinama „Dnevni list " dana 17. 08. 2020. godine, za radno mjesto pod oznakom:

a) sekretar škole- 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, do povratka radnice s bolovanja, a najdalje do 31.08.2021. godine

Poništenje dijela Javnog konkursa je objavljeno na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i dnevnim novinama ''Dnevni list'', dana 8.9.2020. godine.