Poništenje dijela teksta javnog konkursa za prijem uposlenika u JU Prva gimnazija Sarajevo

Na osnovu nove saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj:11-34-27751-1-2/18 od 14.08.2018. godine, JU Prva gimnazija Sarajevo objavljuje

Poništenje dijela teksta Javnog konkursa
objavljenog 11.08.2018.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, tako da se poništava i briše tekst za radno mjesto pod:“ q)
radnik/ca rukovalac nastavnom tehnikom …1 izvršilac, 40 sati rada sedmično na neodređeno radno vrijeme,
od 01.09.2018.godine, probni rad u trajanju od 3 mjeseca“.
Istovremeno se vrši i ispravka dijela teksta javnog konkursa, tako da se za radna mjesta pod: a),b),c),d),e), f),g),h), i),j),k),l),m),n),o) i p), briše tekst: “od 01.09.2018.godine“ , i zamjenjuje riječima: „počev od okončanja konkursne procedure“.
U ostalom dijelu Javni konkurs ostaje nepromijenjen.