Poništenje javnog konkursa i Objava Javnog konkursa za izbor direktora/direktorice škole JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo