Poništenje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Izet Šabić"

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU OŠ „IZET ŠABIĆ“ HOTONJ
Budžetska organizacija 21020042; Identifikacijski broj: 4200231390000
Adresa: Donji Hotonj bb, Tel/fax: 033/481-089; 033/481-090;
e-mail:osizetsabic@bih.net.ba

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/2017, 33/17 i 30/2019), člana 81. Pravila i Odluke Školskog odbora JU OŠ „ Izet Šabić“ broj: 01- 658/19 od 23.09.2019. godine objavljuje :

PONIŠTAVA SE
JAVNI KONKURS

Poništava se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta JU Osnovna škola „Izet Šabić“, raspisan na osnovu Odluke o raspisivanju konkursa broj 01-490/19 od 02.08.2019.godine, a koji je objavljen 05.08.2019. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Rok: 
Četvrtak, Septembar 26, 2019