Poništenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar Hadžići

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 23/17), člana 154. Pravila JU Srednjoškolski centar Hadžići, Odluke Školskog odbora: 06-49-1-807/2020 od 05.03.2020. godine, Rješenja Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-34-03073/20-12/03 od 17.02.2020. godine, JU Srednjoškolski centar Hadžići objavljuje

PONIŠTENJE
Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Poništava se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i u dnevnim novinama „Dnevni avaz" dana 15.01.2020. godine, za radno mjesto pod oznakom:
a) Asistent u grupi/odjeljenju .... 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06.2020. godine.
Poništenje Javnog konkursa će se objaviti na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i dnevnom listu ''Dnevni avaz'', dana 10.03.2020. godine.