Poništenje javnog konkursa za prijem uposlenika u JU Srednja ekonomska škola Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA, SARAJEVO

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17) i Odluke Školskog odbora, broj: 01-1-1547/18 od 20.08.2018. godine, JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo
objavljuje

P O N I Š T E NJ E J A V N O G K O N K U R S A

objavljenog dana 01.08.2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, a za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini.