Skip to main content
Please wait...
21.04.2021

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj sjednici donijela Zaključak kojem je naložila primjenu sljedećih mjera:

1. Dozvoljava se rad ugostiteljskim subjektima sa radnim vremenom do 20:00 sati, uz prisustvo maksimalno 4 lica za jednim stolom, a 20 lica u objektu, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;

2. Dozvoljava se rad djelatnosti kockanja i klađenja, sa radnim vremenom do 20:00 sati, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;

3. Dozvoljava se rad fitness centara i teretana, računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m² neto, sa ne više od 20 lica u njima;

4. Dozvoljava se rad wellness i spa centara računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m² neto, također sa ne više od 20 lica u njima;

5. Dozvoljava se rad javnih bazena, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;

6. Odgojno-obrazovni proces za učenike razredne nastave od 1. do 4./5. razreda, učenike 7. i 8. razreda predmetne nastave javnih i privatnih osnovnih škola i učenike paralelnih škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu, a u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-3/21 od 02.02.2021. godine (prečišćeni tekst) i izmjenom Uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-4/21 od 12.02.2021. godine. Učenici ostalih razreda predmetne nastave nastavljaju pohađati nastavu online u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-4/21 od 11.03.2021. godini;

7. Odgojno-obrazovni proces za učenike trećeg razreda javnih i privatnih srednjih škola i sve učenike JU Srednja muzička škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu, a u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-3/21, od 02.02.2021. godine (prečišćeni tekst). Učenici 1., 2. i 4. razreda srednje škole nastavljaju pohađati nastavu online u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-4/21 od 11. 03.2021. godine;

8. Produžava se važenje tačaka 7., 8. i 9. iz Zaključka Vlade broj: 02-04-17055-2/21 od 09.04.2021. godine;

9. Visoko-školskim ustanovama se preporučuje izvođenje nastave u online sistemu. Dozvoljena je realizacija nastavnog procesa (predavanja, vježbe, ispiti) i u prostorijama visokoškolske ustanove u grupama do 20 osoba, uz obavezno pridržavanje svih higijensko-epidemioloških mjera propisanih od nadležnih organa i institucija;

10. Produžava se primjena ostalih Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo usvojenih Zaključcima Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-17055-2/21 od 09.04.2021. godine, broj: 02-04-10017-26/21 od 18.03.2021. godine, broj: 02-04-13319-5/21 od 26.03.2021. godine, broj: 02-04-14991-4/21 od 01.04.2021. godine i broj: 02-04-14991-4.1/21 od 01.04.2021. godine;

11. Vlada Kantona Sarajevo, će pratiti epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, te će u skladu sa utvrđenim stanjem i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo po potrebi revidirati donesene mjere;

12. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 22.04.2021. godine, do 03.05.2021. godine do 5:00 sati ujutro, osim tačaka  6., 7., 8. i 9. koje će se primjenjivati od 26.04.2021. godine i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo''.

Ovim zaključkom Vlada je dodatno ublažila ranije propisane higijensko-epidemiološke mjere, jer je posljednjih dana došlo do značajnog smanjenja broja zaraženih koronavirusom u Kantonu Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo i Krizni štab Ministarstva zdravstva KS će detaljno pratiti razvoj epidemiološke situacije, te u skladu s tim donositi sve buduće izmjene plana povratka učenika u školske klupe.

 


21.04.2021

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj su, zajedno sa prof.dr. Darkom Tomaševićem, predsjednikom Vijeća grupacije humanističkih nauka, nastavili su posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu i tom prilikom posjetili Filozofski i Pedagoški fakultet.

Kao i posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu realizirane u proteklom periodu, i posjete spomenutim fakultetima su organizirane kako bi se sagledale okolnosti u kojima oni organiziraju svoj rad i razvoj, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

U skladu sa ustaljenom praksom prilikom posjeta, rukovodstvima fakulteta su predstavljene aktuelnosti u vezi sa uspostavljanjem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, te aktivnosti koje se odnose na pripremu novog zakona o visokom obrazovanju i realizaciju sredstava namijenjenih razvoju nauke, tj. izgradnji naučnoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih kapaciteta. 

U toku posjeta dekani fakulteta su ministrici Husić-Mehmedović predočili ključne aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasili doprinos i postignuća ostvarena kroz naučnoistraživački rad svojih profesora, saradnika i studenata.

Najveći dio razgovora ipak je ostavljen za dijalog o razvojnim izazovima sa kojima se suočavaju ovi fakulteti.

Na Filozofskom fakultetu ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj susreli su se sa dekanom prof.dr. Muhamedom Dželilovićem i njegovim saradnicima. Tom prilikom, dekan Dželilović je upoznao prisutne sa trenutnim stanjem na ovom fakultetu, problemima nastalim u procesu integracije Univerziteta, njegovim razvojnim projektima i drugim pitanjima vezanim za nesmetan rad i funkcioniranje ove visokoškolske ustanove.

Sagovornici su postigli saglasnost da je za rješavanje postojećih problema potrebna saradnja između Fakulteta, Univerziteta i resornog ministarstva, kao i daljnje zajedničko djelovanje radi ostvarenja ciljeva i zadataka iz misije Filozofskog fakulteta.

Sastanak na Pedagoškom fakultetu, gdje su se ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj susreli sa dekanom prof.dr. Danielom Malečom i njegovim saradnicima, bio je posvećen razgovoru o temama koje se odnose na reformske procese i integraciju Univerziteta, razvoj ovog fakulteta, naučnoistraživački rad i njegovo unapređenje, realizaciju nastavnog procesa.

Tokom susreta je istaknuto da Pedagoški fakultet funkcionira kao visokoobrazovna ustanova u skladu sa savremenim odgojnim i obrazovnim tendencijama u svijetu, evropskim standardima u obrazovanju edukatora i razvojnim potrebama Bosne i Hercegovine, kao i njenim autohtonim kulturnim vrijednostima.

Naglašeno je i kako je djelatnost Pedagoškog fakulteta od posebnog javnog interesa.

 


20.04.2021

U skladu sa jučerašnjom najavom premijera Kantona Sarajevo Edina Forte, a povodom 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo, danas je finaliziran „Plan realizacije mjera iz Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo za 2021-2022. godinu“.

Ovaj dokument je alat novinarima i analitičarima koji im omogućava praćenje i korekciju rada nosilaca javnih funkcija, ali je istovremeno i iskaz spremnosti Vlade KS da svoje planove i rezultate dijeli sa građanima, navodi u uvodu ovoga dokumenta premijer Forto.

„Naša namjera je postići trajnu, strukturnu promjenu nabolje, promijeniti odnos sistema prema građanima i institucijama koje finansiramo. Naš cilj je povratak povjerenja u sistem. Želimo prije svega izbjeći greške, posebno ne ponoviti one iz prošlosti. Veoma smo svjesni svih problema i sposobni smo ih rješavati. Dali smo konkretna obećanja, čija implementacija je već uveliko započela.

Oko svih mjera i promjena savjetujemo se s našim socijalnim partnerima, onima na koje se promjene i mjere direktno odnose“, navodi dalje premijer Forto.

Ističe i kako ovaj kvartalni izvještaj istovremeno prikazuje i rad Vlade u prvih 100 dana od imenovanja, period koji je postavljen kao standard u svijetu, po kojem se onda procjenjuje uspjeh premijera, ministara, te Vlade u cjelini.

„Običaj je da tokom prvih 100 dana, Vlada i premijer konzumiraju taj kratki period kao vrijeme mira, 'poštede' medija i političke konkurencije. Mi to nismo imali. Ali, nismo tu da se žalimo. Želimo potcrtati glavni prioritet ove Vlade i mene kao premijera: normalan život, u normalnom društvu, u normalnom gradu“, ističe premijer.

Naglašava kako je cilj ove Vlade trajno promijeniti Kanton Sarajevo.

„To možemo učiniti samo uz vašu pomoć i solidarnost, koje su prijeko potrebne u trenucima najvećih globalnih izazova u kakvim se i sami trenutno nalazimo“, poručuje premijer Forto u svom uvodnom obraćanju.