Skip to main content
Please wait...
16.05.2022

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS Aleksandra Nikolić, ministar kulture i sporta KS Samir Avdić, te direktor preduzeća ZOI' 84 Jasmin Mehić sastali su se danas sa muralistima i grafiterima i tom prilikom s njima razgovarali o uličnoj umjetnosti i načinima na koje zajedno mogu njegovati kulturu, ali i zaštiti objekte i ulice u Kantonu Sarajevo na kojima se ne bi trebalo crtati.

Premijer Forto je nakon sastanka istakao da je dogovoreno da se zidovi na parkingu kod dvorane Zetra dodijele mladim umjetnicima kojeg će koristiti za kreativno izražavanje.

"Pružamo ruku kreativnim mladim ljudima, i onima koji su se organizovali u udruženja i zagovaraju etiku unutar onoga čime se bave, kroz osiguravanje prostora da se kreativno izraze, da grad bude ljepši, da umjetnost bude na ulicama. Istovremeno, umjetnici će zagovarati odgovorno korištenje prostora. Ovo je aktivnost za koju želimo da traje duže, a prvi korak koji smo danas dogovorili je da im damo na upravljanje zidove na velikom parkingu kod dvorane Zetra, za iscrtavanje murala i grafita. Osim toga, ovaj parking ćemo pretvoriti u prostor sa košarkaškim terenima, skate parkom, mini fudbalskim terenima. Dakle, kreativni i sportski dio za mlade", rekao je premijer Forto.

Dugoročnija saradnja, kako je naveo premijer, podrazumijeva određivanje većeg broja lokacija na kojima će mladi umjetnici moći slobodno da se izražavaju, ali i ujednačavanje zahtjeva općina za oslikavanje velikih prostora i murala.

"Suštinski, meni je najvažnije da mladi ljudi imaju gdje da se izraze, da sa njima imamo stalnu komunikaciju i da oni prepoznaju da smo spremni da im pomognemo", dodao je premijer Forto.

Predsjednik Udruženja "Obojena klapa" Benjamin Čengić istakao je da je ovo prvi put da ostvaruju zvaničnu saradnju sa strukturama vlasti.

"Lijepo je znati da je nekome stalo do nas i da želi čuti za naše potrebe. Mi kao Udruženje pokušavamo da institucionaliziramo uličnu umjetnost, ali ne na način da je zatvorimo i stavimo neku vrstu cenzure, već da kroz uličnu umjetnost utičemo na vizuelni identitet grada, na poboljšanje kvaliteta života naših sugrađana i na povećanje turističkog sadržaja u Kantonu Sarajevo. Otvaranjem prve legalne grafit zone mladi umjetnici će po prvi put imati priliku da razvijaju svoje vještine, da vježbaju, uče i oslikavaju grafite bez straha od problema sa zakonom", rekao je Čengić.

Poznati bosanskohercegovači reper Adnan Hamidović Frenkie, koji se više od 20 godina bavi i iscrtavanjem grafita, rekao je da je cilj i da se kroz dijalog razbije predrasuda o uličnim umjetnicama i umjetnicima kao vandalima.

"U početku smo imali velikih problema i nerazumijevanja, ali danas ljudi sve više prihvataju ovaj vid umjetnosti i vide određenu vrijednost iza toga. Tome je doprinijela obostrana saradnja i komunikacija. Zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo i članovima naše zajednice radimo na edukaciji i što budemo imali više ovakvih prostora, mislim da će se broj, da tako kažem, ilegalnih crteža sve više smanjivati", rekao je Frenkie.

 

 


10.05.2022

Nakon cjelodnevne rasprave, Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga je uputila u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Objedinjavanje visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, kao i snažnije otvaranje visokog obrazovanja prema društvu i globalnim procesima, digitalizacija, te novi pristup nauci, neke su od ključnih odrednica nacrta novog zakona koje je navela resorna ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić.

Kazala je, između ostalog, i kako je vrijeme da se propisi Kantona Sarajevo o visokom obrazovanju harmonizuju sa evropskim propisima iz ove oblasti. U proteklom periodu,  Bosna i Hercegovina je ispunila najvažnije zahtjeve Bolonjskog procesa i uslove za uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja. Svi nadležni nivoi državne organizacije su donijeli potrebne zakonske i podzakonske akte, univerziteti su reorganizovani u jedinstvene institucije u statusu ustanova, a nastavni procesi i stjecanje kvalifikacija se već rutinski odvijaju u skladu sa standardima koji su mjerodavni i u drugim državama Evrope. Također,  jedan od bitnih razloga za donošenje novog zakona je i okončan proces integracije Univerziteta u Sarajevu, te UNSA od jula prošle godine funkcioniše kao jedno pravno lice u čijem sastavu su organizacione jedinice, odnosno fakulteti, akademije i instituti bez statusa pravnog lica.

Javnu raspravu organizuju i provode resorno ministarstvo i Vlada KS, koji su dužni podnijeti izvještaj Skupštini o rezultatima provedene javne rasprave sa primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na Nacrt zakona o visokom obrazovanju. Tokom trajanja javne rasprave bit će organizovani okrugli stolovi u cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg teksta Zakona o visokom obrazovanju.

Nakon glasanja o ovoj tački dnevnog reda, sjednica je prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno obaviještena.

 


06.05.2022

Svečana sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održana je večeras u Narodnom pozorištu na kojoj su dodijeljena najveća priznanja ovogodišnjim laureatima. Sjednica je održana u okviru Dana Kantona Sarajevo.

Na samom njenom početku prigodnim govorom prisutnima se obratio predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić koji je istakao kako će datumi u kojima se obilježavaju Dani Kantona Sarajevo ostati u trajnom sjećanju svih nas, jer su bili od presudnog značaja za odbranu Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine, te predstavljaju simbol otpora i borbe protiv fašizma.

„Sarajevo se odbranilo zahvaljujući hrabrosti svojih sinova i kćeri, svojom tolerancijom, jedinstvenošću i duhom na osnovama uzajamnog uvažavanja i takvo će ostati kao mjesto preplitanja različitih kultura, običaja i religija. Sarajevo je pokazalo da je dio Evrope, da tamo i pripada, jer je 9. maj i njegov praznik pobjede. On je i praznik Kijeva i Ukrajine, koji se danas bore protiv novog vala nasilja, agresije i zločina. Koristim ovu priliku da iskažem solidarnost i podršku narodu Ukrajine, sa porukom da bez obzira na ogromnu vojnu premoć niko ne može pobijediti narod“, kazao je predsjedavajući Okerić.

Naveo je kako se naša budućnost mora graditi na ravnopravnosti svih naroda i građana, te da moramo istrajavati na idejama na kojima BiH može i mora opstati.

„Ovogodišnji dobitnici priznanja su kao pojedinci ili organizacije dokazani borci za Bosnu i Hercegovinu, jačanje njenih institucija i promociju BiH u svijetu. Stoga spremnost zastupnika u Skupštini KS da svaki od tih prijedloga jednoglasno podrže govori u prilog činjenici da je na političku scenu stupila era onih koji državu Bosnu i Hercegovinu stavljaju ispred svega. Na ovaj način želimo promovisati pojedince i kolektive kao uzore u našem društvu i svima jasno dati na znanje da će svi oni koji se, lično ili kroz institucije, istaknu u procesima koji unapređuju društveni sistem, bore za pravnu sigurnost, te mlade ljude motivišu, da se isplati biti istinoljubiv, hrabar i istrajan,  imati našu punu podršku“, naglasio je predsjedavajući Okerić.

A dr. Nevenka Tromp postala je od večeras i službeno počasna građanka Kantona Sarajevo, jer joj je dodijeljena Povelja Kantona Sarajevo, što je najveće javno priznanje KS.

Odluka o proglašenju dr. Tromp počasnom građankom donesena je zbog izuzetnog doprinosa istraživanju i dokumentiranju ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, sakupljanja i očuvanja dokaza, te zalaganja za širenje i uvažavanje istine o dešavanjima na prostoru BiH.

U obrazloženju se navodi se da je dr. Tromp svojim angažmanom, zalaganjem i prikupljanjem historijske dokumentacije dala nemjerljivi doprinos u očuvanju istine o ratnim dešavanjima u našoj zemlji, uspostavljanju historijskog narativa i u oblikovanju kolektivnog sjećanja.

Od 2000. do 2012. godine radila je u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, u timu Tužilaštva na istraživanju političkog i vojnog rukovodstva. Radila je na historijskim i političkim temama u slučaju Slobodana Miloševića od 2000. godine sve do njegove smrti, u martu 2006. godine. Poslije njegove smrti i s obzirom na činjenicu da je suđenje završilo bez presude, dr. Tromp odlučila je upotrijebiti opsežni arhiv koji je ovo nezavršeno suđenje ostavilo za sobom i na osnovu dokaza, izjava svjedoka, audio i video zapisa rekonstruirati historijsku naraciju koja se bavi ulogom Slobodana Miloševića i Srbije u raspadu Jugoslavije i ratovima koji su slijedili.

Autorica je knjige „Smrt u Hagu – Nezavršeno suđenje Slobodanu Miloševiću“. Dr. Tromp profesorica je na Univerzitetu u Amsterdamu. Ekspert je u oblasti tranzicijske i posttranzicijske pravde. Čuvena je po vrlo hrabrim i otvorenim istupima u javnom prostoru.

Večeras su dodijeljene pojedinačne plakete Kantona Sarajevo, koje će dobiti zaslužni pojedinci:

 • Povratnica u Konjević Polje Fata Orlović, kao priznanje za hrabrost, istrajnost i višedecenijsku borbu za pravdu i prava običnog čovjeka, te očuvanje temeljnih sloboda.
 • Nedavno umirovljeni prvi kardinal u historiji BiH Vinko Puljić, kao priznanje za izuzetan doprinos u očuvanja mira, porukama tolerancije i višedecenijskog zalaganja za dijalog, te uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju na području KS i BiH.
 • Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS dr. Erduan Kafedžić, kao priznanje zbog njegovog izuzetnog doprinosa u prevenciji i borbi protiv korupcije, iskazanog patriotizma jačanjem institucija, te nesebičnog zalaganja za transparentnost procesa i promociju antikorupcijskih propisa u Kantonu.
 • Dugogodišnji novinar Boro Kontić, kao priznanje za značajna ostvarenja u oblasti radijske i televizijske produkcije dokumentarnog programa i istraživačkog novinarstva na području KS i BiH.
 • Najbolji bh. igrač bilijara Sanjin Pehlivanović, kao priznanje za izuzetne sportske rezultate, te doprinos razvoju sporta i afirmaciji Kantona Sarajevo i države BiH.

Plakete Kantona Sarajevo dodijeljene su i sljedećim kolektivima:

 • Udruženju „Porodice tri plus“, kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju pronatalitetne politike, stvaranju boljih uslova života za porodice s troje i više djece, te promociju porodičnih vrijednosti.
 • Homework HUB, kao priznanje za popularizaciju i promociju nauke, te izuzetan doprinos u obrazovanju mladih i razvoju bh. društva u cjelosti.

Posthumno plakete su dobili:

 • Veliki stručnjak iz oblasti elektroinžinjerstva  dr. Šadi Matar, za izuzetan doprinos u oblasti elektroinžinjerstva, kao i za kontinuirano unapređenje sistema obrazovanja novih generacija iz oblasti IT tehnologija na području KS i BiH.
 • Akademik prof. dr. Slobodan Loga, istaknuti psihijatar, profesor emeritus Medicinskog fakulteta UNSA , kao priznanje za izuzetan doprinos bh. društvu iz oblasti medicinskih nauka i obrazovanja, te za cjelokupni naučno-istraživački rad.
 • Profesor  emeritus Hasan Muratović, koji je iza sebe ostavio je impresivnu akademsku i političku karijeru,  kao priznanje za izuzetan doprinos u razvoju i vođenju reformskih procesa u oblasti akademske integracije Univerziteta u Sarajevu, te razvijanju međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, razumijevanja i demokratičnosti.
 • Jedan od najprepoznatljivijih radijskih i televizijskih voditelja u BiH Tarik Helić, kao priznanje za izuzetan doprinos bh. radijskom i televizijskom novinarstvu, te promicanju tolerancije i ljubavi prema BiH i svim njenim građanima i građankama.

 


05.05.2022

Na zvaničnoj web stranici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo sutra će biti objavljen javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih /umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Kako su naveli premijer Edin Forto i resorna ministrica Aleksandra Nikolić, fokus je na jačanju nauke, kao i sinergije između javne uprave, nauke i privrede u cilju unapređenja kvaliteta života.

“Ministarstvo će dodijeliti četiri miliona KM iz Budžeta za razvoj naučnoistraživačke infrastrukture i projekte, što je rekordan iznos sredstava koji je izdvojen do sada za te svrhe. Vlada KS je time potvrdila svoje opredjeljenje za porast ulaganja u ovaj sektor, a koje smo najavili još 2019. godine. Sve prethodne Vlade su, uglavnom, za ovu namjenu izdvajale oko 500.000 KM, što nije bilo u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkim djelatnostima”, istakao je premijer Forto.

Naglasio je da je veoma važno ulagati što veća sredstva u istraživanje i razvoj, jer se to višestruko vraća kroz ekonomsku aktivnost.

“Ovo nije davanje novca bilo kakvim projektima, odnosno fakultetima ili institucijama, nego je ulaganje u znanje i našu budućnost. Preko inovacija, razvoja, stvaraju se visokoplaćena radna mjesta sa velikom koncentracijom znanja na jednom mjestu”, naglasio je.

Iz programa podrške, izdvojio je i projekt “Modul memorije opkoljenog Sarajeva” namijenjen istraživanju opsade Sarajeva.

“Želimo da se o opsadi Sarajeva prestane govoriti isključivo ceremonijalno i da je takoreći prenesemo u naučni sektor gdje će joj se sistemski posvetiti naša akademska zajednica”, naveo je između ostalog premijer.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić kazala je da Vlada KS kroz izdvajanja za nauku pokazuje svoje opredjeljenje ka društvenom razvoju, ulaganju u budućnost i unapređenje kvaliteta života ovdje.

Navela je da će sredstva od četiri miliona KM biti raspoređena kroz dva programa.

“Kroz prvi program jačamo ekosistem nauke, istraživanja i inovacija. To je zahtjevan proces, jer naša je namjera da razvijamo mrežu institucija i ljudi, projekata koji su već započeti, kao i inicijativa i pokreta koji potiču nauku, inovacije i istraživanje. Taj program obuhvata jačanje i razvoj ljudskih resursa, administrativnih i istraživačkih kapaciteta, unapređenje međunarodne saradnje i umrežavanja, kao i jačanje sinergije između javne uprave, nauke i privrede kroz promoviranje novih pristupa u istraživanju i inovacijama”, navela je ministrica.

Dio ovog programa je i projekt “Modul memorije opkoljenog Sarajeva” a čija je svrha, po riječima ministrice, njegovati kulturu sjećanja i omogućiti istraživanja. Cilj je, kako je kazala, sakupiti sve artefakte i učiniti ih dostupnim svima koji žele istraživati opsadu Sarajeva i agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

“Svrha drugog programa je sufinansiranje projekata koji su već započeti i pomoć njihovoj realizaciji. Ove godine imamo i dio programa koji se odnosi na internacionalizaciju, a to znači pomoć izdavanju knjiga, publikacija, indeksiranju naših domaćih časopisa koji trebaju biti dostupni u svijetu, plaćanje različitih članarina da budemo dio evropske i svjetske akedemske zajednice, kao i poticaj stvaranja studijskih programa, cikličnog i necikličnog obrazovanja na stranim jezicima. Jačamo kapacitete i pokušavamo da raširimo ideju i želju da Sarajevo postane još primamljivije mjesto za mlade ljude, a da akademska zajednica i istraživački instituti počnu preuzimati ulogu u velikim projektima u Kantonu”, naglasila je ministrica Nikolić.

Najavila je i podršku pojedincima istraživačima kroz ovaj program, a u fokusu će, između ostalog, biti i inovacije u domenu ekologije, jačanje kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove...

Javni poziv će biti otvoren 30 dana.


Prikaz 1 - 4 od 101