Skip to main content
Please wait...
13.09.2021

Skupština KS je danas donijela Odluku o uspostavljanju Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u KS.

Kako je istakla ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, ranijom Odlukom ove Skupštine ovakav Institut je formiran prije dvije godine, ali nikada nije uspostavljen. 

"Ovo ministarstvo je pokrenulo aktivnosti na uspostavi ovog instituta. U međuvremenu su se dogodile nove okolnosti koji su dovele do potrebe donošenja nove Odluke. Jedna od takvih okolnosti je prestanak postojanja ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te njegova podjela na dva ministarstva. Takođe, prestalo je postojanje Prosvjetno-pedagoškog zavoda, koji je tretiran prethodnom Odlukom. Zbog izmjena više od 50 posto sadržaja prethodne Odluke, pristupilo se donošenju ovog novog propisa”, pojasnila je ministrica Hota-Muminović.

Odluka definira sjedište i djelatnost Instituta, te je proširena i usklađena sa novim potrebama obrazovnog sistema preduniverzitetskih obrazovnih nivoa. Obuhvaćena su pitanja obrazovne reforme, te su definisana sredstva za rad Instituta.

“Definisali smo i drugačiji sastav upravnog i nadzornog odbora uvažavajući potrebu postojanja nadležnosti nad ovim institutom i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade. Nekadašnje stručno vijeće koje su činili šefovi odsjeka ove javne ustanove, sada će imenovati Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade. Direktor Instituta biće u obavezi konsultirati ovo vijeće kod donošenja važnih odluka”, istakla je ministrica Hota-Muminović.

Raniji status radnika zatečenih u ovoj ustanovi već je riješen dugim zakonskim aktom i oni su sada uposlenici Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

U roku od 30 dana biće imenovan upravni odbor ustanove, nakon čega će u roku od osam dana biti imenovan i direktor ovog instituta.

“Ovo su izmjene koje su nas motivisale da pristupimo osnivanju i uspostavi jednog ovakvog mjesta susreta novih, dobrih ideja za kojima obrazovna zajednica već godinama vapi“, naglasila je ministrica Hota-Muminović u svom obraćanju pred Skupštinom KS.


09.09.2021

Na zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić primio je danas predsjednika ove studentske organizacije Faruka Devića i predstavnika SPUS-a Amara Kolašinca te s njima, između ostalog, razgovarao o organizaciji nastupajuće akademske 2021/2022. godine.

Ovom prilikom, predstavnici studenata našeg univerziteta prezentirali su sve svoje zahtjeve, koje su ranije dostavili i u pismenoj formi, a koji su se, prije svega, ticali donošenja izmjena aktuelnog Zakona o visokom obrazovanju.

Predsjedavajući Okerić je obrazložio realne okolnosti i nemogućnost organizacije i održavanja sljedeće sjednice Skupštine KS, do 24. septembra, do kad traje drugi termin septembarskog ispitnog roka.

Tek nakon imenovanja nove ministrice ostvarit će se uslovi za pokretanje procedure za izradu novog nacrta zakona o visokom obrazovanju ili eventualne izmjene i dopune važećeg Zakona u cilju realizacije zahtjeva studenata.

“Vlada KS bi već tokom naredne sedmice trebala imenovati vršioca dužnosti koji će predvoditi ovo resorno ministarstvo do konačnog imenovanja”, najavio je predsjedavajući Okerić.

Svi učesnici su na kraju ocijenili današnji sastanka veoma konstruktivnim i važnim, jer je on dobar uvod za poduzimanje konkretnih koraka u rješavanju svih aktuelnih spornih pitanja studenata u našem kantonu.

 


06.09.2021

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je otvoren obnovljeni amfiteatar. Radi se o prvoj rekonstrukciji nakon više od 60 godina, kojom su studenti dobili moderan amfiteatar sa novim učioničkim namještajem, informatičkom opremom, pametnom tablom i klima uređajem.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 85.000 KM, od čega je Ministarstvo za visoko nauku, visoko obrazovanje i mlade izdvojilo 61.000, dok je ostatak finansiran sredstvima PMF-a.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Melika Husić-Mehmedović izrazila je zadovoljstvo što je jedan ovako veliki projekt realiziran u kratkom vremenskom roku.

"Na početku mandata krenuli smo sa idejom da svake godine iz sredstava Ministarstva renoviramo po jedan amfiteatar na fakultetima u KS, jer su potrebe za tim velike. Svaki fakultet ima barem jedan amfiteatar koji je oronuo i nije u redu da studenti u takvim uslovima provode svoje studentske dane. Ponosni smo što će ove godine studenti sjesti u nove klupe, sa novom opremom i uslovima kakvi dolikuju studentima bilo gdje u svijetu", rekla je ministrica Husić-Mehmedović.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof.dr. Nusret Drešković rekao je da je izvršena rekonstrukcija najvećeg amfiteatra na fakultetu, koja je podrazumijevala podnopolagačke radove, krečenje i nabavku novog učioničkog namještaja koji je nije obnavljan od 1959. godine.

"Ovo je jedan od svečanijih dana, kojim smo kapitalizirali zajedničko ulaganje sa Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS. Izražavam zahvalnost Vladi Kantona Sarajevo i resornom Ministarstvu na doniranim sredstvima koja su uspješno realizirana kroz javnu nabavku provedenu u mjesecu maju. Dobili vrlo moderan amfiteatar koji će osim za realizaciju nastavnog procesa, služiti i u druge svrhe, poput naučnih skupova, kongresa, seminara, simpozijuma itd", rekao je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, prof.dr. Nusret Drešković.   

27.08.2021

Ministrice u Vladi Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, Melika Husić-Mehmedović i Darja Softić-Kadenić posjetile su danas porodice koje su ostale bez svojih domova u nedavnom požaru u Buća Potoku.

Djeca iz ovih porodica, dobila su neophodnu školsku opremu, a dodijeljeno im je i po 400 KM, kao prvi paket pomoći pred novu školsku godinu, u skladu sa zaključcima Vlade i u saradnji sa UNICEF-om, te vijećima roditelja OŠ “Avdo Smajlović” i Safvet-beg Bašagić. Vijeće roditelja prikupilo je dodatno po 100 KM za svako dijete.

U posjeti porodicama, koje su privremeno smještene u objektu bivšeg Željezničkog školskog centra, bili su i predsjedavajući Općinskog vijeća Novi Grad Mirza Selimbegović, direktor OŠ “Avdo Smajlović”, koju pohađa najveći broj djece iz ovih porodica, Hašim Baždar, kao i predsjednici vijeća roditelja pomenutih škola Elvis Zornić i Lejla Beridan, u ime institucija i kolektiva koji u saradnji sa resornim ministarstvima aktivno rade na obezbjeđenju pomoći ovim unesrećenim porodicama.

“Naša je namjera da prevashodno damo podršku ovim ljudima, da porazgovaramo o njihovim potrebama i da im kažemo da nećemo čekati sa ispunjavanjem potreba. Udružili smo snage i skupa sa vijećima roditelja pomenutih škola, te direktorom Baždarem osigurali smo ovaj prvi paket pomoći za školarce. U svakom momentu smo dostupni za sve njihove probleme i vratićemo se ponovo da vidimo kako još možemo pomoći”, rekla je ministrica Hota-Muminović, ovom prilikom.

Zornić, Baždar i Beridan dodali su također kako aktivno nastavljaju sa akcijama prikupljanja pomoći za ove porodice, a prije svega odjeće, obuće kao i računara za djecu, što im je trenutno najpotrebnije.

Vlada KS je odobrila trošenje sredstava iz tekuće rezerve radi pomoći u saniranju šteta nastalih u požaru u Buća Potoku, u koordinaciji sa Općinom Novi Grad.