Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH u procesu sticanja članstva u Evropskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta: O aktivnostima upoznati predstavnici visokoškolskih ustanova KS


Na sastanku ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvira Kazazovića, direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Envera  Halilovića i predstavnika  svih javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo, te studenata i Privredne komore KS, održanom jučer, prezentirane su aktivnosti koje ova agencija poduzima u cilju sticanja statusa punopravnog člana Evropske asocijacije agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA).


"Cilj sastanka je bio upoznavanje svih učesnika u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini sa Samoevaluacijskim izvještajem Agencije, kao i predstojećim aktivnostima u  procesu akreditacije za intervju sa ENQA panelom", navode iz resornog ministarstva.


Samoevaluacijski izvještaj Agencije prezentovali su stručni savjetnik za visoko obrazovanje Sanela Pašić-Delahmetović i stručni saradnik za osiguranje kvaliteta Dalibor Ateljević.