Bogunić – Proho: Potpisan Sporazum o saradnji, cilj unapređenje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja u KS

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić potpisala je danas Sporazum o saradnji sa predsjedavajućom Odbora za inkluzivno obrazovanje KS Jasminkom Proho, čiji je cilj sistemski pristup odgoju i obrazovanju djece i mladih sa invaliditetom na svim obrazovnim nivoima u Kantonu Sarajevo, a koji je usklađen sa odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda (UN), koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010.godine.

Obje strane očekuju da će ovom saradnjom doprinijeti unapređenju i poboljšanju implementacije kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja djece i mladih s invaliditetom onako kako to propisuje član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a, a o kojem članovi Odbora za inkluzivno obrazovanje KS imaju potrebno znanje i iskustvo.

Implementacijom ovog sporazuma resorno ministarstvo će potvrditi svoje opredjeljenje za puno ostvarivanje prava na kvalitetno inkluzivno obrazovanje djece i mladih sa invaliditetom bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti na koje ih, pored člana 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, obavezuje i cilj Agende održivog razvoja 2020-2030.godine i članovi 28. i 29. Konvencije o pravima djeteta.

Ova saradnja je garancija uspješne usklađenosti budućih zakonskih i podzakonskih akata kao i aktivnosti koje ovo Ministarstvo bude sprovodilo, jer će se temeljiti na aktivnoj uključenosti osoba i djece s invaliditetom u svim procesima donošenja odluka o pitanjima kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja, kao što to i Konvencija propisuje.

“Potpisivanjem ovog sporazuma formalizujemo međusobnu saradnju što je od velikog značaja za djecu i mlade s invaliditetom, njihove roditelje, ali i sve osobe s invaliditetom u KS. Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom KS kao i Odbor veoma cijene potez ministrice Bogunić koja je prepoznala izuzetnu važnost inkluzivnog obrazovanja kao temelja za kvalitetan život i socijalne inkluzije djece i mladih osoba s invaliditetom te stvaranja inkluzivnog društva, što je cilj kojim teži BiH”, istakla je predsjedavajuća Proho.

Po riječima predsjednika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Fikreta Zuke, potpisivanjem ovog sporazuma učinjen je značajan korak ka daljem unapređenju partnerskih odnosa između udruženja osoba sa invaliditetom i Ministarstva, što bi se trebalo pozitivno odraziti na kreiranje ambijenta u kome će djeca i omladina sa invaliditetom imati mogućnost i pravo na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje.

Ističući važnost ovog sporazum kao dijela sistema rješenja pitanja vezanih za ovu problematiku, ministrica Bogunić je naglasila da će u budućoj praksi donošenja zakonskih akata koji uređuju ovu oblast aktivnu ulogu imati učesnici ove koordinacije.