Certifikati za 60 učesnika u projektu “Jačanje ljudskih kapaciteta, kroz edukaciju na razumijevanju EU, fondova EU i pristupa bespovratnim sredstavima EU, radnika obrazovnih institucija u Kantonu Sarajevo“

Ministarstvo za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini pokrenulo je Projekt edukacije nastavnika “Jačanje ljudskih kapaciteta, kroz edukaciju na razumijevanju EU, fondova EU i pristupa bespovratnim sredstavima EU“ u skladu sa potrebama društva i Bosne i Hercegovine.

Cilj projekta je da nastavnici budu osposobljeni da pripremaju i pišu projektne prijedloge i zajedno sa kolegama iz škola apliciraju na evropske fondove.

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je u prethodnom periodu izvršila obuku nastavnika za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima za profesore 60 srednjih i osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Po završetku edukacije danas su svim učesnicima uručeni certifikati o učešću i uspješno završenoj edukaciji.

Projekt je ocijenjen kao veoma koristan od strane učesnika i organizatora,te je uočena potreba daljeg održavanja edukacija ove vrste za nastavno osoblje.

Polaznici su istakli da su zadovoljni manjim grupama u kojima se radilo, prostorom i predavačima kao i da je vrlo važno da se nastavni kadar stručno osposobi kako bi mogli uspješno napisati projekte i aplicirati na EU projektima.

Uime ministarstva polaznicima je certifikate uručila pomoćnica ministra Azemina Njuhović, istakavši pritom da nastavnici trebaju sada stečeno znanje o pripremi i provođenju projekata primijeniti u praksi.

Nastavnici su kazali da je ovo bila edukacija na kojoj su dobili korisne informacije o nadolazećim strukturnim fondovima, razvili mrežu nastavnika koja je neophodna u današnje vrijeme za sve poslovne subjekte pa i za škole, razmijenili mišljenja i stvorili bazu za zajednički rad na projektima koji će poboljšati obrazovni sistem u Kantonu Sarajevo.