Delegacija Bosne i Hercegovine posjetila Institut za mlade IUVENTA Republike Slovačke: Osnažiti omladinski sektor u BiH

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u 2018. godini potpisalo je Memorandum o saradnji u oblasti mladih sa Ministarstvom školstva, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke. Na ovaj način biće omogućena kvalitetna komunikacija, formiranje zajedničkih radnih grupa i razmjena iskustava čime se ujedno osnažuje omladinski sektor i sistemska briga o mladima, što je važan preduvjet za razvoj Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke.

Tim povodom i na poziv Ministarstva školstva, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke, delegacija Bosne i Hercegovine posjetila je Republiku Slovačku, a na sastancima se razgovaralo o sistemskom uređenju oblasti mladih kao i politikama prema mladima u obje države.

Posjetili su pomenuto ministarstvo, slovački institut za mlade „IUVENTA“, kancelariju predstavnika Vlade za razvoj civilnog društva, krovnu omladinsku organizaciju Slovačke kao i druge omladinske organizacije i centre u Slovačkoj.

Ovom prilikom, razmijenjena su iskustva i informacije o omladinskom sektoru, fondovima EU kao i o sistemskom uređenju oblasti mladih. Sva saznanja poslužit će za nastavak saradnje ove dvije prijateljske države, ali će pružiti podršku Bosni i Hercegovini u stvaranju sistemskih rješenja za poboljšanja statusa mladih u našoj državi.

Delegaciju Bosne i Hercegovine činili su: stručna saradnica za pitanja mladih u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Lejla Lihovac, predstavnica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine Jasmina Banjalučkić, predstavnik Grada Banja Luke Davor Strika i predstavnik Omladinskog savjeta Republike Srpske Miloš Kovačević.