Delegacija Predstavničkog ureda Taipei iz Tajvana posjetila Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade: Mogućnosti saradnje visokoškolskih ustanova

Delegacija Predstavničkog ureda Taipei iz Tajvana, akreditovanog u Mađarskoj, koju je predvodio Andrew Y. Chang, posjetila je danas Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Teme razgovora  sa ministrom Elvirom Kazazovićem bile su mogućnosti saradnje visokoškolskih ustanova Tajvana i Kantona Sarajevo.

Izražena je spremnost i interesovanje obje strane da učestvuju u programima razmjene studenata, s ciljem njihovog upoznavanja sa obrazovnim sistemima BiH i Tajvana, prvenstveno u oblasti tehničkih nauka.

S tim u vezi, članovi ove delegacije izrazili su spremnost da se na tajvanskim univerzitetima organizuju edukativne radionice i seminari za sarajevske studente.

Najavili su ovom prilikom i posjetu Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu kao jednoj od vodećih bosanskohercegovačkih visokoškolskih ustanova u oblasti informacionih tehnologija.

Ministar Kazazović je zahvalio gostima na interesovanju i kazao da je Univerzitet u Sarajevu otvoren za sve oblike saradnje sa drugim svjetskim univerzitetima. Istakao je da to uključuje i mogućnost da svoje kurikulume i nastavne procese otvore i u Sarajevu, jer je cilj privući što veći broj stranih studenata ovdje, te da te procese podržavaju Ministarstvo i Vlada KS.