Djeca s poteškoćama u razvoju trebaju da budu ravnopravna sa svojim vršnjacima

Učenici Osnovne škole “Fatima Gunić” i njihova profesorica Anđa Vuković razgovarali su sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvirom Kazazovićem o položaju učenika s poteškoćama u razvoju u postojećem obrazovnom sistemu.

“Ovo je problematika kojom se naši đaci bave na časovima Demokratije i ljudskih prava, ali i na sekciji Civitasa. S obzirom da je resorno ministarstvo pokrenulo brojne aktivnosti koje se odnose na poboljšanje položaja djece s poteškoćama u razvoju, željeli smo se detaljnije upoznati s tim”, pojasnila je profesorica Vuković.

Po njenim riječima, početkom osamdesetih godina u svijetu se počelo razmišljati o uključivanju djece s posebnim potrebama u obrazovni sistem, jer se smatralo kako edukacija za svako društvo važna te da niko ne smije iz tog procesa biti isključen.

“Humanizacijom društva počelo se voditi računa o stvaranju jednakih mogućnostima za sve učenike, zbog čega se i termin djece s posebnim potrebama smatrao diskriminirajućim te se uveo novi, djeca s poteškoćama u razvoju”, istakla je profesorica Vuković.

Ministar Kazazović je, ovom prilikom, upoznao učenike s projektima koje realizuje Ministarstvo, te najavio kako će učiniti sve da na najbolji način i trajno riješi probleme sve djece s poteškoćama u razvoju.

“Bivša škola ‘Isa beg Ishaković’ ustupljena je za pohađanje nastave djece s poteškoćama u razvoju i nakon prilagođavanja tog objekta potrebama ove djece bit će im omogućeno obrazovanje i edukacija u njemu. Želimo da ta djeca budu ravnopravna i imaju jednake uslove za provođenje procesa obrazovanja kao i njihovi vršnjaci”, poručio je ministar Kazazović.