Kanton Sarajevo i Caritas Švicarske: Akcioni plan za uključivanje romske populacije u sistem obrazovanja

Predstavnici Caritasa Švicarske Zlatan Savić i Tijana Ćetković uručili su jučer ministrici za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineti Bogunić Nacrt akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma na području KS.

Caritas Švicarske pokrenuo je izradu ovog dokumenta s ciljem uključivanja što većeg broja pripadnika romske populacije u sistem obrazovanja. Krajem prošle godine akcioni plan je usvojen na nivou BiH, a sadrži niz mjera i koraka koje bi kantoni trebali preuzeti i postupiti u skladu s njima.

Ministrica Bogunić je istakla da će resorno Ministarstvo poduzeti sve neophodne aktivnosti radi donošenja ovog dokumenta u Kantonu Sarajevo. Formirala je radnu grupu koja će učestvovati u izradi Akcionog plana a čine je direktorica JU “Djeca Sarajevo” Jasmina Čongo, te uposlenici Ministarstva Melisa Mizdrak, Adisa Hota i Adel Kopić.