Ministar Kazazović: Djecu nećemo dijeliti na osnovu vrste poteškoća, osigurat ćemo identičan pristup svoj djeci u ranoj intervenciji i školama


Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS organiziralo je danas okrugli sto o temi sistemske podrške svoj djeci s poteškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo, a vezano za njihov rani rast i rehabilitaciju kroz predškolski odgoj i obrazovanje. Sastanku su uz predstavnike Ministarstva prisustvovali i roditelji djece sa različitim oblicima poteškoća, te direktori i predstavnici specijaliziranih ustanova, zavoda i centara KS i nevladinih udruženja koje pružaju usluge ovoj djeci.

"Generalni zaključak sastanka je da obrazovanje ne može biti dio bilo kakve projektne aktivnosti, bilo koje nevladine organizacije. Sve što se dešava u obrazovanju mora biti dio sistema. Složili smo se da nevladine organizacije ne mogu pružati usluge u obrazovanju. Znači, one bi morale biti registrovane kao pravni subjekt da bi mogle pružati usluge obrazovanja kao privatne javne ustanove dakle, isključivo na taj način", izjavio je ministar Kazazović.

Dodao je također da nevladine organizacije ne mogu pružati usluge edukacije kadra koji će raditi u sistemu.

"Imamo univerzitete u Sarajevu i BIH koji vrše edukaciju za rad sa djecom s poteškoćama. Ne može nijedna nevladina organizacija pružati te usluge, da uđe u sistem i rad s djecom s poteškoćama. To je još jedan od zaključaka sastanka.  Mi djecu nećemo dijeliti na osnovu vrste poteškoća, ne smije dijete s jednim oblikom poteškoće imati prednost u odnosu na dijete s drugom poteškoćom, osigurat ćemo identičan pristup svoj djeci i u ranoj intervenciji i u školama", kazao je nakon sastanka ministar Kazazović.

Naveo je da u Kantonu Sarajevo ima pet javnih ustanova koje imaju sve mogućnosti, kadrovske i prostorne da pruže usluge ovoj djeci, kako školskog uzrasta tako i kroz ranu intervenciju.

Istakao je da su danas potpisani ugovori sa 60 stručnjaka, edukatora, koji će već sutra biti angažirani u JU Centar Vladimir Nazor, čime će se ojačati rad ovog centra s djecom s poteškoćama predškolskog uzrasta.

"Pozivam roditelje da već sutra prijave svoju djecu, ne u nevladine organizacije, nego isključivo u javne ustanove Kantona Sarajevo", dodao je ministar Kazazović.

U ime roditelja djece, nakon sastanka se obratila i Ines Kavalec iz udruženja "Dajte nam šansu":

"Po prvi put imamo okrugli sto ove vrste gdje su roditelji djece sa različitim vrstama poteškoća zauzeli jedinstveni stav, a to je da ne smijemo dijeliti našu djecu na osnovu njihovih dijagnoza. Ili se borimo za svako dijete ili se nećemo boriti nikako", istakla je Kavalec.