Ministar Kazazović i doktorantica Amra Hasečić: Podrška naučnoistraživačkoj djelatnosti je značajna

Ugovor o sufinansiranju troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije potpisao je danas ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović sa doktoranticom na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Amrom Hasečić.

„Prije svega želim se zahvaliti ministru i resornom ministarstvu, jer su prepoznali značaj ulaganja u nauku i edukaciju. Ovim sredstvima ću platit izradu posljednje faze štampanja i odbrane doktorske disertacije", istakla je Hasečić koja je i kao "Zlatna značka" Univerziteta u Sarajevu dobila novčana sredstva za pomoć pri upisu na doktorski studij.

Ovom prilikom, ministar Kazazović je pojasnio da u okviru podrške naučnoistraživačkoj djelatnosti za 2017. godinu Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS sufinansira troškove tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije za 26 doktoranta.

"Riječ je o onima koji su u ovoj godini odbranili ili im je određen termin javne odbrane doktorske disertacije na nekoj od visokoškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo", pojasnio je ministar Kazazović.

Potpisivanje ovih ugovora sa doktorantima bit će nastavljeno i naredne sedmice.