Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS: Data saglasnost za upošljavanje 14 novih zaposlenika u Zavodu “Mjedenica”

Na zahtjev Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dalo je danas saglasnost za prijem u radni odnos 14 zaposlenika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u ovoj ustanovi.

Kako je u zahtjevu obrazloženo, za rad s učenicima upisanim u prvi razred osnovne škole bit će angažovano četvero edukatora – rehabilitatora, te 10 profesora predškolskog odgoja za rad u odgojnim grupama u vrtiću „Sunce”. 

Finansijska sredstva za ovu namjenu obezbijedit će Zavod „Mjedenica“, koji je i obavezan da prijem zaposlenika u radni odnos izvrši u skladu sa zakonskim propisima.

Inače, u sastavu ove javne ustanove nalazi se vrtić “Sunce” u kojem se provodi odgovarajući program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama.

U njemu su trenutno uposlena dva odgajatelja i jedna medicinska sestra, što je nedovoljno s obzirom da je još u junskom upisnom roku ovaj zavod zaprimio 80 novih zahtjeva roditelja za smještaj njihove djece u vrtić.

Današnjim davanjem saglasnosti bit će omogućeno funkcionisanje pomenutog vrtića u punom kapacitetu.