Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade KS: Izdvojena sredstva za izgradnju fiskulturne sale u Sedmoj osnovnoj školi Ilidža i dogradnju područne škole u Šabićima

Sporazume o sufinansiranju izgradnje sale za tjelesni odgoj u Sedmoj osnovnoj školi Ilidža, te dogradnje objekta područne škole u Šabićima sa "školom u prirodi", koja djeluje u sastavu OŠ  "Zaim Kolar", potpisao je jučer ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović.

U okviru projekta dogradnje i opremanja Sedme osnovne škole, za izgradnju fiskulturne sale u toj školi iz Budžeta za ovu godinu Ministarstvo je izdvojilo 500.000 KM, a Općina Ilidža 380.000 KM. Time je okončana realizacija ovog projekta, u koji je dosada uloženo 2.430.000 KM.

Za dogradnju područne škole u Šabićima budžetima Kantona za 2016. i 2017. godinu ukupno je izdvojeno 600.000 KM. Projekt implementira Općina Trnovo.