Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS: Podrška izgradnji objekta i osnivanju nove osnovne škole u MZ Stup II

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uvažava višegodišnju potrebu građana Mjesne zajednice Stup II sa područja Općine Ilidža za izgradnju objekta i osnivanje nove osnovne škole.

Potreba izgradnje ove škole posebno je došla do izražaja zbog intenzivne stambene gradnje na prostoru ove mjesne zajednice, a time i povećanja broja školske djece.

Regulacionim planom „Stup Nukleus“ predviđena je lokacija za školu u Dobrinjskoj ulici, preko puta objekta MZ Stup II, preciznije na lokalitetu nekadašnjeg poljoprivrednog dobra UPI.

Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje i osnivanja nove osnovne škole na području ove MZ postoji već 13 godina i on je ranije dostavljen resornom ministarstvu.

Stanovnici ove MZ su se nedavno obratili Ministarstvu te pomenuti Elaborat dopunili sa još tri činjenice koje idu u prilog gradnji ove škole. Između ostalog, u njemu se navodi da je od vremena izrade pomenutog Elaborata pa do danas došlo do značajnih promjena u ovoj MZ u pogledu povećanja broja školske djece zbog povratka prijeratnih stanovnika, izgradnje novih stambenih jedinica posebno naselja Tibra 1 i Tibra 2 sa više stotina stambenih jedinica, te buduće planirane intenzivne stambene gradnje sa očekivanih 20.000 stanovnika. Naveli su i svoju trenutnu procjenu prema kojoj preko 800 djece sa ove MZ pohađa osnovne škole na Ilidži, Dobrinji, u Nedžarićima ili nekim drugim dijelovima Sarajeva. Pomenuli su i djecu s područja mjesnih zajednica Stup, Stupsko Brdo i druge kojima bi ova škola bila bliža i pogodnija za pohađanje od onih u koje sada idu. Podsjetili su i da je Zavod za planiranje razvoja KS ukazao kroz izmjenu i dopunu Regulacionog plana „Stup Nukleus“ da je neophodno u ovoj MZ planirati izgradnju škole kapaciteta 1.000 učenika u jednoj smjeni.

Ministarstvo je spremno iz svoje nadležnosti podržati izgradnju navedenog školskog objekta, prije svaga u stručnim pedagoškim aspektima, kao i kroz obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava i odgovarajuće projektne aktivnosti.

Neophodan preduslov za izgradnju ovog školskog objekta su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji predviđenoj za njegovo građenje, priprema projektne dokumentacije i provođenje procedure formiranja nove škole kao javne ustanove, a što je u nadležnosti Općina Ilidža.

Želja nam je da ove aktivnosti budu okončane što prije, najkasnije do marta 2018. godine, kako bi sa početkom ovogodišnje građevinske sezone odmah mogli planirati i početi sa konkretnim aktivnostima izgradnje objekta osnovne škole u ovoj mjesnoj zajednici.