Ministrica Bogunić i predstavnica ambasade SAD-a Pease: Zajednički provesti reformske procese u obrazovanju

Implementacija zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, koji su bazirani na ishodima učenja, sa posebnim akcentom na građansko obrazovanje bila je tema sastanka ministrice za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo Zinete Bogunić s predstavnicom ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Leah Pease.

Istaknuto je kako potrebno voditi računa o integraciji obrazovnih procesa, uz poseban akcent na nediskriminaciju po bilo kojem osnovu u ovoj oblasti.

Ovom prilikom, ministrica Bogunić predstavila je buduće aktivnosti koje resorno ministarstvo planira realizirati, ističući kako su spremni prihvatiti pomoć američke ambasade i evropske komisije u provođenju reformskih procesa koji se tiču nastavnih planova i procesa.