Ministrica Bogunić sa predstavnicima Svjetske banke razgovarala o unapređenju obrazovnog sektora

O unapređenju obrazovnog sektora danas je ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić razgovarala s delegacijom Svjetske banke koju su predstavljali James Gresham, Flora Kelmendi, Zahid Hasnain, Senada Hadžagić i Zuhra Osmanović – Pašić.

Predstavnici Svjetske banke izložili su preliminarne rezultate prve faze funkcionalnog pregleda sektora obrazovanja u FBiH koju sprovodi Svjetska Banka. Cilj analize je definisanje prijedloga za poboljšanje pristupa, kvaliteta i efikasnosti preduniverzitetskog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.

Tokom razgovora, ministrica Bogunić je istakla „da je mnogo novca uloženo u dosadašnje reforme obrazovnog sistema, ali da je potrebno raditi više na kvaliteti, a to se može postići prvenstveno jačanjem Prosvjetno-pedagoškog zavoda, te uspostavljanjem baze podataka o nastavnicima i njihovom stručnom usavršavanju“.

Prepoznata je i potreba za promjenama na nastavničkim fakultetima jer nažalost nastavnička profesija nije cijenjena niti dobro plaćena.

Na sastanku su se identificirale teme za buduće razgovore i saradnju, a sve u cilju poboljšanja i unapređenja kvalitete obrazovanja.