Na sjednici Skupštine KS usvojen Nacrt zakona o udžbenicima: Kanton Sarajevo korak bliže praksi jedan udžbenik-jedan predmet

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila danas Nacrt zakona o udžbenicima koji bi, između ostalog, omogućio praksu jedan udžbenik-jedan predmet.

Kako je rekao ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović, ovo će omogućiti bolju kontrolu i veći kvalitet sadržaja u udžbenicima, a nastavnici će učestvovati u odluci o tome koji udžbenik je najbolji za korištenje.

Zakonom je predviđeno da u ponudi budu dva udžbenika, a onaj za koji se nastavnici odluče bit će korišten. Ti udžbenici će se koristiti četiri godine, nakon čega postoji mogućnost promjene.

Već sada postoje udžbenici koji su prošli proceduru i koji će nakon usvajanja zakona ući u izbor.

„Ovo pokazuje opredijeljenost ovog ministarstva da sadržaj u udžbenicima bude kvalitetniji. Zakon donosi i rješenje o formiranju cijena udžbenika. Ranije se desilo da kod javnih nabavki, kada smo nabavljali besplatne udžbenike, izdavačke kuće koje znaju da će biti izabrane, naplaćaju te udžbenike po čak dvostruko višoj cijeni. Odluku će donijeti komisija koju će činiti predstavnik ministarstva, izdavača i članovi za zaštitu tržišnog takmičenja“, rekao je ministar Kazazović.

Predviđeno je i da Ministarstvo obrazovanja KS bude izdavač te je već u pripremi promjena organizacije Prosvjetno-pedagoškog zavoda.

Ministar Kazazović je kazao kako ovo neće iziskivati dodatna sredstva niti nova upošljavanja.

Pozvao je sve zainteresovane da učestvuju u raspravi koja će trajati 60 dana.