Nastavak provođenja pilot projekta “Elektronski dnevnik”: Unaprijediti odgojno – obrazovni rad u školama

Nastavak provođenja pilot programa za vođenje odjeljenske knjige u elektronskom obliku, a koji se do sada uspješno realizovao u deset osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, bio je povod jučerašnjeg sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvira Kazazovića sa direktorima ovih obrazovnih ustanova.

“I u ovoj novoj školskoj godini nastavljamo sa realizacijom druge faze pilot projekta 'Elektronski dnevnik' s ciljem da sve osnovne škole na području Kantona Sarajevo do janura 2018. godine budu uvedene u sistem e-dnevnika”, istakao je ministar Kazazović te dodao kako se na ovaj način nastoji unaprijediti odgojno – obrazovni rad u školama.

Na sastanku su direktori razmijenili svoja dosadašnja iskustva vezana za implementaciju elektronskog dnevnika, te dali i prijedloge za poboljšanje aplikativnog softvera.

Naveli su kako je digitalno vođenje pedagoške administracije i evidencije olakšalo posao nastavnicima što je ujedno i u skladu sa svjetskim trendovima u obrazovanju.

Ovim projektom je unaprijeđena saradnja s roditeljima, koji zahvaljujući e-dnevnicima mogu kontinuirano biti informisani o uspjehu i vladanju učenika, poručeno je sa sastanka.