Nastavak realizacije programa “Škole za 21. vijek” u 56 osnovnih škola s područja Kantona Sarajevo

Memorandum o razumjevanju i saradnji kojim je definisan nastavak realizacije programa “Škole za 21. vijek” koji će biti proveden u 56 osnovnih škola s područja Kantona Sarajevo za oko 300 nastavnika potpisala je danas ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić sa direktoricom organizacije British Councila Larisom Halilović.

Program se sastoji od tri vrste edukacije koji će pomoći nastavnicima u integraciji ključnih znanja i vještina, kodiranja, upotrebi micro:bit uređaja kako bi oni kroz praktičan rad unaprijedili kompetencije učenika u oblastima kao što su kritičko razmišljanje, rješavanje problema i digitalna pismenost.

Obuka je predviđena i za direktore osnovnh škola.

Ovaj program će obezbijediti i mentorstvo i online resurse za menadžement škola kao podršku u implementaciji svih aktivnosti programa, a sve s ciljem razmjene iskustava i pozitivne prakse.

U skladu sa promjenama na svjetskom nivou u obrazovnim politikama i razvoju novih edukacijskih standarda „Škola za 21. vijek“ predstavlja program podrške osnovnim školama širom regiona, s ciljem upoznavanja sa inovativnom metodikom nastave.