Objavljen javni poziv roditeljima za prijem djece u privatne vrtiće

Komisija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izvršila je ponovnu provjeru uvjeta rada privatnih predškolskih ustanova koje su se prijavile na Javni poziv za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Javni poziv roditeljima za prijem djece sa Liste čekanja JU „Djeca Sarajeva“ u privatne predškolske ustanove, a koji sufinansira Vlada Kantona Sarajevo u iznosu od 200 KM mjesečno, objavljen je danas na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a bit će objavljen i u dnevnim novinama "Oslobođenje" u nedjelju 01. septembra ove godine.

"Kako biste ostvarili pravo sufinansiranja boravka djeteta u vrtiću, potrebno je da odaberete vrtić sa ponuđenog spiska i postupite u skladu sa uputama datim u javnom pozivu", poručuju roditeljima iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Tekst javnog poziva i spisak privatnih predškolskih ustanova dostupni su na linku https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/j-v-n-i-p-o-z-i-v-za-sufinansiranje-boravka-djece-sa-liste-cekanja-javne-ustanove